Undervisningsopplegg

Passer for

 • barnetrinn 5-7

Undersøkelse om energikilder

Kartlegg bruken av energikilder og publiser resultatene i en nettavis.

Elevene skal gjennomføre ulike oppgaver knyttet til energikilder. Her er noen forslag til oppgaver som kan fordeles på elevene:

 • Lag en spørreundersøkelse og kartlegg hva slags energikilder som brukes hjemme hos elevene på ditt trinn
 • Finn ut hva slags energikilder som brukes på skolen
 • Lag og gjennomfør enkle intervju med folk om hva slags energikilder som de bruker
 • Lag en oversikt over hva dere bruker energi til i løpet av en dag
 • Skriv om de ulike energikildene og hvilke miljøutfordringer som er knyttet til disse

Resultatene fra undersøkelsene skal publiseres som artikler i klasseavis/skoleavis/veggavis (kan opprettes på skoleaviser.no).

Elevene bør lese hverandres artikler og kommenter disse.

 

Læreplan i naturfag

 • Etter 7. årstrinn
  • Forskerspiren
   • bruke digitale hjelpemidler til å registrere, bearbeide og publisere data fra eksperimentelt arbeid og feltarbeid
  • Fenomener og stoffer
   • gjøre rede for bruken av noen energikilder før og nå, og innhente informasjon og statistikk fra ulike kilder for å beskrive og diskutere mulige konsekvenser av energibruken for miljøet lokalt og globalt