Undervisningsopplegg

Passer for

  • barnetrinn 1-2

Min fantasiplanet

Hvordan har vi mennesker påvirket jorda? Hvordan ville du at jorda skulle vært hvis du fikk bestemme. Her kan du filosofere og gruble før du bygger en fantasiplanet.


Slik er min fantasiplanet

Aktiviteten kan fint kombineres med at man leser litteratur om planeter og filosoferer om livet. Under bakgrunnsstoff og nettressurser får du ideer til lesestoff.

 

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i naturfag

  • Etter 2. årstrinn
    • Forskerspiren
      • stille spørsmål, samtale og filosofere rundt naturopplevelser og menneskets plass i naturen

Bakgrunnsstoff

Nettressurser

(bokkilden.no)
(nysgjerrigper.no)