Hopp til hovedinnhold
Undervisningsopplegg

Passer for

  • ungdomstrinn 8-10

Modellhus

Modellhusbygging er et praktisk undervisningsopplegg der elevene planlegger, tegner, beregner og bygger sitt eget lille hus. Elevene får prøve seg som arkitekt, bygningsingeniør og tømrer. Et lite modellhus som beskrevet tar ca 2-3 dager. Prosjektet er hentet fra BOLIGabc (www.boligabc.no).

Til læreren

Huset skal være reelt i den forstand at alle viktige prinsipper for tegning, husbygging, beregninger og bæring skal følges. Det passer bra på ungdomstrinnet som teknologi og designprosjekt. Det er også gode erfaringer med dette prosjektet på mellomtrinnet. Det er nå blitt et svært aktuelt prosjekt å gjennomføre i forbindelse med arbeidslivsfag, utdanningsvalg og valgfaget ”teknologi i praksis”. Som tverrfaglig prosjekt er det ingen grenser for hvilke fag du kan benytte og hvor omfattende prosjektet kan gjøres. Du kan utvide prosjektet ved å knytte det opp mot økonomiberegninger, forsikringsavtaler, finansiering og lån, arkitektur, materiell, ENØK, el-installasjon og lover og regler i forbindelse med det å være huseier.

Her kan du se hvordan elevene kan bygge et enkelt og lite modellhus. Prosjektet kan utvides ved å legge inn elektrisk anlegg, beregne kostnader og planlegge finansiering.

modellhus-skisse1

Til eleven

Dere skal planlegge, tegne, beregne og bygge modellhuset. Grunnflaten i det tenkte originale huset skal være 10 m2. Målestokk på arkitekttegningene skal være 1:20 og på modellhuset skal den være 1:10. Målet er et delvis «uferdig» hus, der vi kan se rett inn på enkelte vegger, tak og gulv – se hvordan de er konstruert, se bilder vedlagt.  

Dere skifter roller gjennom prosjektet:

  • Arkitekten tegner modellhuset. Alle veggene skal tegnes i målestokk 1 : 20, vindu og dør plasseres og man må beregne antall stendere i forhold til lengden på veggen.
  • Bygningsingeniøren beregner og tegner takstoler med bæring. Her må elevene velge hvilken takstol de ønsker, samt komme fram til riktig antall takstoler i forhold til lengden på veggen.
  • Tømreren setter opp grunnmuren og bindingsverket. 

Beregn og fyll ut målingene i tabellen under før tegning/bygging starter.

 

modellhus-tabell

 

Gjennomføring av modellhusbygging

Oppskriften/kravspesifikasjonen gjennomgås nøye. Velg/beregn lengdene på grunnmuren i bygget som gir ca 10 m2.  Du arbeider med riktig målestokk på tegningene og ved bygging av modellhuset. Du starter med å tegne opp huset, først en kjapp skisse – gjerne 3D. Dernest skal de fire fasadene tegnes nøyaktig og i målestokk 1 : 20. Her er det viktig at du har med hvor vinduene står, døra, stendere og mm-mål på viktige avstander. 

Grunnmur

Hvilke lengder skal sidene ha? Hvordan fester vi listene? Hva trenger dere av utstyr? Her finner dere fram de tykkeste listene (500 mm x 25 mm x 35 mm) i pakken fra Ringerike kretsfengsel sammen med papplata (= «tomta»), som også ligger i pakken. Lengden på sidene i grunnmuren finner dere på tegningen som dere selv har laget. Dere kan bruke limpistol eller stiftepistol for å feste. 

Gulvbjelker og ramme

Pass på at det er lik avstand mellom gulvbjelkene. De skal gå parallelt liggende i avstand 60 mm. Isolasjon legges mellom stenderne i gulvet. Papplata øverst har funksjon som gulv i modellhuset.

Rammen for vegger med hjørne og stendere 

Husk at det skal være 60 mm mellom stenderne. Det måles midt på den ene stenderen og over til midten av neste stender. Start med hjørnene. Lag ramma for seg, og lim/stift den på papplata i gulvet når alt er ferdig. Stift/lim stenderne til ramma, over og under. Pass på at hver stender til veggen står nøyaktig på hver sin gulvbjelke ved montering. 

Hjørneløsning

Et hjørne dannes av tre stendere plassert som på figuren. Poenget er at det skal være spikerslag for  feste for panel – både på utsiden og innsiden. 

modellhus-4

Bindingsverk/vegger

På yttersiden av veggene bruker dere vindpapp mellom isolasjon og luftekanalen (sorte tegneark kan eksempelvis benyttes her).  Det er luftekanalen som sørger for lufting under bordkledning. Den skapes av liggende listverk mellom vindpappen og bordkledningen. På innsiden av isolasjonen finner vi plastfolien (diffusjonstett sperre). Bindingsverket består av vertikale (stående) stendere og horisontale (liggende) sviller i topp og bunn, som en ramme.

modellhus-6

Vindu/dør

For bæringen sin del er det viktig å huske på losholter (”tilleggs-stendere”) over og under vinduer og over dør. I vinduene må dere tenke på estetikken i forhold til vinduskarm på innsiden. 

Tak, ramma, takstoler 

Dere skal lage en mal som dere tegner opp og kopier så resten. Viktig at den er nøyaktig og i vinkel. Det skal være 60 mm mellom taksperrene (1:10 gir 60 mm) og eksempelvis bordkledning og evt. takshingel på taket. Husk at taksperrene i taket skal hvile på hver sine stendere i veggene. Vekten fra taksperrene (blant annet snø og selve taket) overføres til stenderne i veggen, som videre overfører vekten til grunnmuren. 

modellhus-10

modellhus-skisse2
Bordkledning

Denne kan være liggende eller stående.

Takpapp 

Valgmulighetene er shingel, takstein eller bordkledning.