Hopp til hovedinnhold

Naturfag 1/22: Teknologi

Fra lederen

Dette er det sjette nummeret i serien vår om fagfornyelsen 2020. Første nummer i serien handlet om hva god naturfagundervisning er, med utgangspunkt i dybdelæring og progresjon som er de overordnete begrepene i fagfornyelsen. De neste numrene tar for seg kjerneelementene i naturfag. Først ut var energi og materie, så kom kropp og helse, jorda og livet på jorda og naturvitenskaplige praksiser og tenkemåter. Nå er det teknologi som står for tur.

Teknologi er egentlig et eget fagfelt på lik linje med matematikk og naturfag, men i læreplanen er teknologi først og fremst definert som et av kjerneelementene til naturfag. I tillegg har matematikk fått et overordnet ansvar for programmering og algoritmisk tenkning, som er en del av teknologi og skal inn i alle fag. Å gi elever kompetanse innen et fag som er blitt så oppstykket kan være utfordrende for en lærer. Med dette nummeret ønsker vi å rydde litt i dette sammensatte faget og vise dere noen veier som er mulige å ta sammen med elevene deres.

Innhold

INTRODUKSJON
Hva er teknologi?
Teknologi i naturfag

SKAPERSKOLEN
Skaperskolens didaktiske plattform
Planleggingsverktøyet boblemodellen
Kravspesifikasjon
Kreative metoder
Skaperlæring – gjøre tenking synlig
Lære naturfag i et skaperverksted
Et første møte med skaperverksted
Skaperlæring forbereder for yrkeslivet

PROGRAMMERING
Programmering og algoritmisk tenking i naturfag
Analoge øvelser som introduksjon
Programmering – et verktøy med dybde
Hvordan berike undervisningen med naturfaglige simuleringer
PRIMM – et pedagogisk verktøy for undervisning i programmering
Simuleringer og modeller i naturfag

KREATIVITET OG TEKNOLOGI
Kreativ teknologi i værstasjonprosjekt

Naturfag 1/22: Teknologi

Utgiver: Naturfagsenteret
Utgivelsesår: 2022
Naturfag 1/22: Teknologi