Hopp til hovedinnhold

Naturfag 1/19: Energi og materie

Fra lederen

Skolesektoren har fått god tid til å forberede seg på at det skal komme en ny læreplan. Det startet med Ludvigsen-rapportene Elevenes læring i fram-tidens skole (NOU 2014: 7) og Framtidens skole (NOU 2015: 8), der begre-pene dybdelæring og progresjon ble løftet fram. For å få til dybdelæring hos elevene var det viktig at læreplanene ikke var for omfangsrike, og der-for ble arbeidet med kjerneelementene satt i gang. Nå, høsten 2019, kommer læreplanene med kompetansemålene.

Vi på Naturfagsenteret har fulgt prosessen tett og forsøkt å forberede oss. I forrige nummer av Naturfag brettet vi ut begrepene dybdelæring og progresjon og drøftet hvordan de er viktige for å utvikle god naturfagundervisning. I dette nummeret tar vi utgangspunkt i kjerneelementene i naturfag og gjør et dypdykk i ett av dem, nemlig energi og materie. Vi ønsker å få fram hvor sentralt kjerneelementet er for vår forståelse i naturfagene, og ikke minst hvor spennende det kan være å gå inn i «materien».

Innholdsliste

INTRODUKSJON
Energi og materie – svaret på (nesten) alt

HVA ER ENERGI OG MATERIE?
E = mc2
Massebevaring – enkelt forklart
Er hele universets energi bevart?
– Mugg er i hvert fall naturlig!
Hva er energi, og hva tenker elever?
Elevenes oppfatninger om stoffer i naturfagene

GRUNNSTOFFENE
Historien om verden og grunnstoffene på syv dager
Periodesystemet – en historie om lagarbeid
Utrydningstruede grunnstoffer

ENERGI SOM DRIVKRAFT
Energi, evolusjon og liv
Platetektonikkens drivkrefter
Energi – nøkkelen til klimaets kode
Hvor kommer maten fra?
Energi og materie i kroppen

BÆREKRAFT
Bærekraftig kosthold
Kan solceller redde oss?
Fornybar energi og tverrfaglig undervisning for bærekraftig utvikling

 

Naturfag 1/19: Energi og materie

Utgiver: Naturfagsenteret
Språk: Norsk (bokmål og nynorsk)
Utgivelsesår: 2019
Omfang: 71 sider
Naturfag 1/19