Hopp til hovedinnhold

Journal of Geoscience education

Journal of Geoscience Education (JGE) er et tidsskrift for geovitenskaplig didaktisk forskning. Dette er det eneste internasjonale forum for publikasjoner innen forskning omkring pedagogikk, vurdering, undervisning og læring i geovitenskap.

Journal of Geoscience Education

Tidsskriftet utgis med fem nummer i året. Hvert nummer består av omkring 6-10 forskningsartikler. I tillegg er det en del andre tekster om for eksempel utdanning, vanlige hverdagsforestillinger innen geologi og matematikk i geologi. JGE utgir også spesialtema med viktige tema som Undervisning i felt.

JGE har flere nettbaserte tjenester. Blant annet ligger artiklene tilgjengelig i PDF-format et år etter at de publiseres.

Journal of Geoscience education

  • Utgiver: National Association of Geoscience Teachers
  • Nettsted: http://nagt-jge.org
  • Språk: Engelsk