Hopp til hovedinnhold

Naturfag

Et naturfagtidsskrift for lærere på alle trinn fra barnehage til lærerutdannere, med spesiell vekt på grunnskolen, og andre med interesse for faget.

Forsiden til Naturfag nr 2

Hensikten med tidsskriftet er å bidra til å inspirere og informere lærere ved å presentere et mangfold av arbeidsmetoder og undervisningsopplegg innenfor fagområdet. Vi ønsker å få lærere på banen med erfaringer fra naturfagundervisningen. Lærerutdannere har mange ideer fra sin egen undervisning og fra praksisbesøk i skolen. Hvert nummer vil ha et hovedtema, men også artikler og innslag fra andre emner.

Naturfag er gratis!
Bestill tidsskriftet gratis ved å sende mail til post@naturfagsenteret.no. Oppgi navn, postadresse og Naturfag i mailen. Naturfag kommer ut med 2 numre i året.

Det meste av stoffet blir også lagt inn på naturfag.no.

Naturfag