Hopp til hovedinnhold

NorDiNa

NorDiNa er et tidsskrift for fagdidaktikk i naturfag og beslektede emner som teknikk/teknologi og geografi.

 

Forside av NorDiNa 1/14.

Tidsskriftet retter seg mot lærere og forskere i lærerutdanning ved høgskoler og universiteter, forskere og studenter på høyere nivå i fagdidaktikk, interesserte lærere i skoleverket, formidlere innen naturvitenskap og utdanningsplanleggere. Tidsskriftet har en forskningsrettet profil med artikler som rapporterer nyere forskning og aktuelle perspektiver på faget samt utviklingsarbeid med et teoretisk fundament. Artikler blir referee-bedømt. Redaksjonelt stoff med omtale av nye bøker, tidsskrifter og aktuelle fagpolitiske saker kan også inngå.

Artikler publiseres på dansk, svensk, norsk eller engelsk. Alle artikler har et sammendrag på engelsk.

 

NorDiNa

  • Utgiver: Naturfagsenteret i samarbeid med Stockholm universitet
  • Nettsted: https://www.naturfagsenteret.no/nordina
  • Språk: Artikler publiseres på dansk, svensk, norsk eller engelsk.
  • ISSN: 1504-4556

Nettressurser