Hopp til hovedinnhold

Tidsskrift for Den norske legeforening

Tidsskrift for Den norske legeforening er et generelt medisinsk tidsskrift, som utkommer annenhver tirsdag og publiseres først på nett. Det utgis 24 nummer årlig, hvorav ett dobbeltnummer. 

Tidsskrift for Den norske legeforening er både et vitenskapelig tidsskrift og medlemsblad for Den norske legeforening.

Tidsskrift for den norske legeforening

Tidsskrift for Den norske legeforening