The Journal of Nutrition

The Journal of Nutrition publiserer artikler om ernæring. Med en impakt-faktor på 3.9 er denne journalen rangert som den tiende viktgste innenfor ernæring av totalt 74.

The Journal of Nutrition