Hopp til hovedinnhold

Elevforsk: Utforskende arbeidsmåter

En samling artikler fra forskningsprosjektet ElevForsk. Artikkelene presenterer ulike  prosjekt som vektlegger utforskende arbeidsmåter i naturfag.

Elevforsk ble ledet av Erik Knain og finansiert fra Norges forskningsråd gjennom programmet ”Praksisrettet FoU for grunnopplæring, barnehage og lærerutdanning” i perioden 2007–2011.

Elever studerer dyr i en plastbakke