Geotopen

Hvor skal dere finne geotopen og hva skal dere gjøre der? Her får dere tips til arbeidsmåter og aktiviteter.

Noen tips og råd for valg av geotop:

  • Bruk geotopen i geofag X, 1 og 2
  • Start geotoparbeidet i begynnelsen av skoleåret
  • Velg geotop så nær skolen som mulig slik at klassen skal kunne besøke geotopen så ofte som mulig.
  • Geotopen bør være mest mulig variert geofaglig (ulike type berggrunn, georessurser?, geofarer? etc.)
  • Besøk geotopen jevnlig gjennom hele undervisningsåret. Hver gang ny geofaglig prosess introduseres for eleven, gå ut i geotopen og se om dere finner spor etter denne prosessen.
  • Spør gjerne en geofaglig person i lokalmiljøet om hjelp.

Sediemtær bergart på Bjørkåsholmen