Søk om midler!

Naturfagsenteret har to nasjonale prosjekter som tilbyr økonomisk støtte til skoler. Søk om midler i Den naturlige skolesekken hvis dere vil jobbe med bærekraftig utvikling. Søk om midler i Lektor2 for å få støtte til å involvere fagpersoner fra arbeidslivet i realfagsundervisningen.