Hopp til hovedinnhold

Flervalgsoppgaver - kjemi 1 og 2

I LK06 blir en del av eksamen i kjemi 2 uten hjelpemider. Kanskje det vil gjøre flervalgsoppgaver mer vanlig å bruke enn det tradisjonelt har vært i norsk skole? Her har vi samlet  flervalgsoppgaver i temaer fra kjemi 1 og 2.

Hvis du velger å bruke oppgaver fra disse oppgavesamlingene passer det med 25 - 30 spørsmål til en prøve som varer i 45 minutter. Til en dobbeltøkt kan du for eksempel lage en todelt prøve med en flervalgsdel og en tradisjonell del der elevene må begrunne svarene sine. 

Elevene bør få til de aller fleste regneoppgavene i disse oppgavesettene uten å bruke kalkulator, men de vil trenge et periodesystem med symboler og atommasser.

I tillegg til samlingene med flervalgsoppgaver har vi lagt ut et eksempel på en heldagsprøve i kjemi 2. Del 1 inneholder flervalgsoppgaver, riktig-galtoppgaver, kortsvaroppgaver.

Bakgrunnsstoff