Eksamensoppgaver i biologi, «Evolusjon», 6D

Her har vi samlet tidligere gitte eksamensoppgaver (1979 - 2010) som passer til dagens kompetansemål "elevane skal kunne forklare korleis molekylærbiologi og genteknikkar gjev oss ny kunnskap om opphavet til artar og utviklinga av slektskapstre".

Læreplan i biologi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

  • Biologi 2
    • Evolusjon
      • beskrive mekanismar som hindrar genflyt mellom artar, og gjere greie for teoriar om korleis nye artar kan utviklast