Eksamensoppgaver i biologi, «Økologi», 5C

Her har vi samlet tidligere gitte eksamensoppgaver (1979 - 2010) som passer til dagens kompetansemål "elevane skal kunne gjere greie for krinsløpet til karbonet og nitrogenet i eit økosystem, og korleis miljøgifter blir konsentrerte i næringskjeder".

Læreplan i biologi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

  • Biologi 2
    • Økologi
      • gjere greie for krinsløpet til karbonet og nitrogenet i eit økosystem, og korleis miljøgifter blir konsentrerte i næringskjeder