Hopp til hovedinnhold

Eksamensoppgaver i biologi, «Genetikk», 3E

Her har vi samlet tidligere gitte eksamensoppgaver (1979 - 2010) som passer til dagens kompetansemål "elevane skal kunne forklare genetiske sjukdommar ved å bruke kunnskapar om arv og mutasjonar, og gjere greie for korleis samspelet mellom arv, miljø og livsstil kan påverke helsa hos menneska".