Eksamensoppgaver i biologi, «Genetikk», 3D

Her har vi samlet tidligere gitte eksamensoppgaver (1979 - 2010) som passer til dagens kompetansemål "elevane skal kunne setje opp og teste hypotesar for kjønnsbunden og dihybrid arvegang med og utan kopling av gen".

Læreplan i biologi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

  • Biologi 2
    • Genetikk
      • setje opp og teste hypotesar for kjønnsbunden og dihybrid arvegang med og utan kopling av gen