Hopp til hovedinnhold

Eksamensoppgaver i biologi, «Den unge biologen», 1B

Her har vi samlet tidligere gitte eksamensoppgaver (1979 - 2010) som passer til dagen kompetansemål "elevane skal kunne gjennomføre eit større feltarbeid og nytte biologiske metodar til å samle inn, kartleggje og utforske ulike typar organismar og leggje fram resultata frå undersøkingane".