Hopp til hovedinnhold

Eksamensoppgaver i biologi, «Den unge biologen», 1A

Her har vi samlet tidligere gitte eksamensoppgaver (1979 - 2010) som passer til dagens kompetansemål "eleven skal kunne planleggje og gjennomføre undersøkingar i laboratorium frå alle hovudområda, rapportere frå arbeida med og utan digitale verktøy og peike på feilkjelder i undersøkingane."