Hopp til hovedinnhold

Hva blir totalmotstanden? Regneoppgaver for elevene

Her er noen regneoppgaver (for naturfag- og matematikklæreren). Tegn opp koplingen for hver oppgave.

Husk at k betyr kilo = 1000 og at M betyr mega = 1 million = 1 000 000

 1. I en seriekopling er det 3 motstander, 25 Ω, 50 Ω og 75 Ω
 2. I en seriekopling er det 2 motstander: 500 Ω og 1 kΩ
 3. I en seriekopling er det 2 motstander: 500 kΩ og 2 MΩ
 4. I en parallellkopling er 2 motstander begge på 60 Ω
 5. I en parallellkopling er 3 motstander alle på 60 Ω
 6. I en parallellkopling er 4 motstander alle på 60 Ω

  Litt vanskeligere: Tegn koplingsskjema og regn ut resultantresistansen (totalmotstanden) 
 7. I en parallellkopling er 3 motstander der den ene er på 4 Ω og de to andre på 8 Ω hver.
 8. I en parallellkopling er det 3 motstander, 2 er på 50 Ω og en er på 100 Ω.
 9. I en sammensatt kopling er en motstand på 50 Ω koplet i serie med en parallellkopling av to motstand på 25 Ω og 100 Ω.
   
 10. Grubleoppgave: Du har til rådighet bare motstander med verdiene 50 Ω og 60 Ω. Du skal lage en kopling på 70 Ω. Hvor mange motstander av hver type trenger du og hvordan blir koplingen? Tegn koplingsskjema. Er det flere løsninger?

Fasit

 1. 150 Ω
 2. 1500 Ω eller 1,5 kΩ
 3. 2500 kΩ eller 2,5 MΩ
 4. 30 Ω
 5. 20 Ω
 6. 15 Ω
 7. 2 Ω
 8. 20 Ω
 9. 70 Ω
 10. 3 motstander på 60 Ω parallelt, men i serie med 1 på 50 Ω
  ELLER
  5 motstander på 50 Ω parallelt og 1 i serie på 60 Ω.