Hopp til hovedinnhold

Oppgave 9-13 NMR

Oppgaver fra NMR

9) Se på hydrogenkjernene i vann (H2O) og metan (CH4). I hvilket molekyl er hydrogenkjernen omringet av flest elektroner? Begrunn svaret ditt.

10) Tegn strukturen for TMS. Hva kan du si om det kjemiske miljøet rundt hvert enkelt
hydrogenatom?

11) I etanol gir signalet fra -CH2- -protonene fire linjer der forholdet mellom intensitetene er som 1:3:3:1. Tegn et diagram tilsvarende det du finner i figur 6 for å forklare hvorfor det blir slik.

12) En isomer til etanol (CH3CH2OH) er metoksymetan (CH3OCH3). Tegn opp strukturen
av metoksymetan og prøv å finne ut hvor mange linjer det vil være i proton-NMRspekteret.
Vil det oppstå en spinn-spinn-kobling mellom protonene?

13) Hva vil skje med signalet fra Hb-protonene dersom prøven mettes
med en frekvens som tilsvarer resonansfrekvensen for Hc-protonene?

Bakgrunnsstoff