Hopp til hovedinnhold

Oppgave 6-7 Diffraksjon

Oppgaver fra diffraksjon.

6) Forklar hvorfor det er så vanskelig å lokalisere hydrogenatomer i et molekyl ved hjelp av røntgenkrystallografi.

7) Forklar hvorfor hydrogen og deuterium sprer nøytroner på vidt forskjellig måte.