Hopp til hovedinnhold

Oppgave 1-5 Kjemisk analyse

Oppgaver fra "Klassiske kjemiske analyser"

1) Hva vil verdien av x være dersom alle kopperionene i molekylet er Cu3+. Yttrium danner vanligvis Y3+ ioner.

2) Hvor mange jodioner (I-) kan oksideres til jodmolekyler (I2) av (a) et Cu2+-ion, (b) et Cu3+- ion?

3) Skriv opp likningen for reaksjonen mellom natriumtiosulfat og jod. Hvordan bestemmes
endepunktet for denne reaksjonen?

4) Hva vil det fjerde produktet av denne reaksjonen være? Skriv en ligning for reaksjonen når
utgangsmaterialet er YBa2Cu3O8.

5) Foreslå hvilke produkter som dannes i en forbrenningsanalyse av en forbindelse som inneholder grunnstoffene karbon, nitrogen, hydrogen og svovel.