Hopp til hovedinnhold

Oppgave 11-18 Noen vanlige polymerer

Oppgave 11

Forklar begrepet «homogen katalyse» og sammenlign dette med tilsvarende heterogen katalyse. Oppgi en fordel og en ulempe med hver type katalysator.

Oppgave 12

Polyetylen og polypropylen kalles addisjonspolymerer mens nylon er en kondensasjonspolymer. Forklar betydningen av benevnelsene addisjonspolymer og
kondensasjonspolymer.

Oppgave 13

Tegn de monomerene som skal til for å lage nylon-4.6.

Oppgave 14

Skriv strukturformelen for den lineære forbindelsen som kaprolaktam dannes av.

Oppgave 15

Tegn strukturformlene for nylon-6,6 og nylon-6 med minst tre monomerenheter i hver. Hva er forskjellen på arrangementet av amidgruppene?

Oppgave 16

Ved første øyekast kan det virke merkelig at flere –CH2-grupper i den repeterende enheten fører til lavere smeltepunkt. Vanligvis betyr høyere molekylmasse også høyere smeltepunkt. Prøv å forklare denne tilsynelatende merkverdigheten ved hjelp av tipsene nedenfor.

(a) Hvilke typer intermolekylære krefter virker mellom (i) –CH2-grupper, (ii) amid (-CONH-) grupper?
(b) Hvilke av disse intermolekylære kreftene er sterkest?

Oppgave 17

Bruk samme fremgangsmåte som ovenfor for å forklare hvorfor flere –CH2-grupper gir lavere vannabsorpsjon.

Oppgave 18

Forsøk å forklare forskjellen i smeltepunkt mellom polyesterne...