Hopp til hovedinnhold

Oppgave 9 - 10 Bruken av polyetylen

Oppgave 9

Foreslå mulige produkter når et aluminiumalkyl, (CH3)3Al, reagerer i luft.

Oppgave 10

Forklar hvorfor vi bør forvente at mer lineære polyetylenkjeder gir et produkt med høyere tetthet.

Bakgrunnsstoff