Hopp til hovedinnhold

Oppgave 8 Polymerisasjonskjemi

 

Oppgave 8

(a) Foreslå hvorfor π-bindingen er svakere enn σ-bindingen i etyen.

(b) Estimer bindingsenergien i π-delen av en karbon-karbon dobbeltbinding når bindingsenergien i C=C er 512 kJ/mol og i C-C er 347 kJ/mol.

(c) Forklar uttrykket «homolytisk».