Hopp til hovedinnhold

Oppgave 1-7 Polymerer

Oppgaver fra "Grensesprengende kjemi".

Oppgave 1

Bruk molekylbyggesett med kuler og pinner til å lage en del av et polyetylenmolekyl, for eksempel med 12 karbonatomer. Roter karbonkarbonbindingene og legg merke til hvor mange ulike former molekylet kan ha.

Oppgave 2

(a) Hva slags intermolekylære krefter virker mellom to molekyler av polymeren polyetylen?
(b) Hver for seg er disse kreftene svakere enn kovalente bindinger. Anslå omtrentlig hvor mange ganger svakere (innen nærmeste 10-er potens) enn en kovalent binding disse
intermolekylære bindingene er.

(c) Forklar hvorfor polyetylen er et relativt sterkt materiale til tross for denne svakheten.

Oppgave 3

Skisser prinsippet for hvordan en kunne måle gjennomsnittlig kjedelengde av polymeren dersom en kunne måle antall endegrupper i en gitt prøve. Tips:
(i) Beregn molekylmassen til en -CH2O-enhet;
(ii) Hver kjede vil ha to endegrupper.

Oppgave 4

Tegn strukturformelen for benzaldehyd (benzenkarbaldehyd).

Oppgave 5

Forklar forskjellen mellom en batchprosess og en kontinuerlig prosess.

Oppgave 6

Skriv en reaksjonsligning for dehydratisering av etanol til etylen.

Oppgave 7

Skisser hvordan etylen lages fra råolje i dag.

Bakgrunnsstoff