Hopp til hovedinnhold
Nettsted

Nasjonal digital læringsarena (NDLA)

Nasjonal digital læringsarena (NDLA)

Nasjonal digital læringsarena har til hensikt å etablere fritt tilgjengelege læremiddel for alle faga i den vidaregåande opplæringa.

Fylkeskommunene har fått ansvar for å holde elever i videregående opplæring med gratis læremidler. Videregående opplæring er et av fylkeskommunens kjerneområder, og ansvaret for å tilby gode og kvalitetssikrede læremidler er i denne sammenheng viktig. NDLA er et felles fylkeskommunalt initiativ; et innkjøpssamarbeid som startet i 2007 mellom 18 fylkeskommuner. Fra 01.01.2012 er 17 fylkeskommuner med i samarbeidet.

ndla nasjonal digital læringsarena