Nettsted

GEO365

GEO365

  • Utgiver: GeoPublishing AS Ansvarlig redaktør: Halfdan Carstens
  • Nettsted: http://www.geo365.no
  • Språk: Norsk

Nettavis med geofaglige nyheter.

Nettstedet er fylt av geofaglige nyheter fra oljeindustrien, bergverksindustrien, anleggsbransjen, og for øvrig alt annet som foregår med utgangspunkt i geologi. Nyhetene er hovedsakelig norske, men også utenlandske. De er lettleste og kan brukes direkte i undervisningen. I tillegg finnes det en side om undervisning som inneholder nyheter som kurs, undervisningsmateriale og nettsteder med relevant fagstoff beregnet for lærere og elever i geofag. På nettsidenes forside kan du gå inn i kunnskapsportalen.

geo365.no