Nettsted

Spekterdatabase

Spekterdatabase

SDBS er en forkortelse for Spectral Data Base System for organiske forbindelser. Her kan du finne blant annet MS- og NMR-spektre.

Oppbyggingen av denne SDBS startet på begynnelsen av 1980-tallet. I 2004 var det registrert over tretti tusen ulike forbindelser i denne databasen. 

Forbindelsene er søkbare etter blant annet navn (engelsk), molekylformel, molekylvekt og antall atomer av hver type. Spektrene som er aktuelle for kjemi 2 er EI-MS og 1H-NMR.
 
Nedenfor ser du MS- og 1H-NMR-spektre for etanol, hentet
fra http://sdbs.db.aist.go.jp/sdbs/cgi-bin/cre_index.cgi?lang=eng, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, 6.11.2006.

 

 MS spekter for etanol, fra SDBS (SDBS no 1300)

Proton NMR, etanol