Nettsted

esero.no

esero.no

Nordic ESERO er et undervisningskontor for de nordiske landene, etablert av den europeiske romfartsorganisasjonen ESA. Nordic ESERO skal bidra til rekruttering innen matematikk, naturfag og teknologi gjennom kurs for lærere i Danmark, Finland, Sverige og Norge. I tillegg skal Nordic ESERO gi støtte til skoler med ressurser og materiell.

Nordic ESERO driftes av NAROM (Nasjonalt senter for romrelatert opplæring) i samarbeid med nordiske partnere. NAROM er samlokalisert med Andøya Space Center.

esero.no