Hopp til hovedinnhold
Nettsted

Hva kan jeg bli med realfag?

Hva kan jeg bli med realfag?

Formålet med nettstaden er at ungdom skal bli motivert til innsats i realfagstimane ved at dei forstår at det er bruk for realfag i yrkeslivet. 

Her kan du finne gode ressursar som du kan bruke i naturfag- eller matematikktimane – både filmar og undervisningsopplegg. 

Prosjektet er eit samarbeid mellom Nasjonalt senter for realfagsrekruttering, Matematikksenteret og Naturfagsenteret.