Nettsted

vitensenter.no

vitensenter.no

Oversikt over alle vitensentrene der barn og voksne kan utforske fenomener knyttet til natur, miljø, helse og teknologi gjennom egen aktivitet.

Et vitensenter er et populærvitenskapelig opplevelses- og læringssenter for teknologi, naturvitenskap og matematikk hvor de besøkende lærer ved å eksperimentere med modeller. Vitensentre legger vekt på det interaktive og er rettet mot menneskene som tenkere, skapere og brukere i stedet for passive forbrukere. Publikum skal ikke fortelles hvordan verden er, de skal bli invitert til å finne ut av det selv.

Noen av vitensentrene har beskrivelser av ting du kan lage og aktiviteter du kan gjøre, på internettsidene sine.