Nettsted

skolelab.no

skolelab.no

  • Utgiver: Skolelaboratoriene i Tromsø, Trondheim, Bergen og Oslo
  • Nettsted: http://skolelab.no

Skolelaboratoriene i Tromsø, Trondheim, Bergen og Oslo låner blant annet ut utstyr og arrangerer kurs for både lærere og elever. På skolelab.no finner du oversikt fra alle sammen samlet.

 

Feltkurs for lærere

Skolelaboratoriene er bindeledd mellom skolen og de vitenskapelige fagmiljøene ved universitetene. De arrangerer etter- og videreutdanningskurs for lærere i grunnskolen og videregående skole og gir innspill og ideer om hvordan naturfagene i skolen bør utformes. De tester utstyr, utvikler ideer til eksperimenter (for eksempel basert på datateknologi), gir ut undervisningsmateriell og deltar i rekrutteringsarbeid og andre utadrettede tiltak som for eksempel Forskningsdagene. Noen steder drives det også forskning i fagdidaktikk i samarbeid med lærere i regionen.