Nettsted

Chemistry: All about you!

Chemistry: All about you!

På nettstedet  "Chemistry: All About You"  finner du aktiviteter som er knyttet til filmen "Chemistry: All About You". Materialet er oversatt til norsk.

Nettstedet og ressursene er utviklet av den EPCA  i samarbeid med UNESCO og IUPAC.  Målet med disse ressursene er tilby lærere ulike verktøy for en innovativ og tverrfaglig tilnærming i kjemi undervisningen. Aktivitetene er utformet med tanke på å gi elevene ekstra kunnskap og hjelpe dem til å utvikle evnen til kritisk tenkning og inspirere dem til å gjøre seg sine egne refleksjoner.

Modulene på nettstedet inneholder relevant bakgrunnsinformasjon om kjemi og kjemiens samfunnsmessige sider, informasjon om filmens viktigste budskap og begreper, en liste over praktiske aktiviteter knyttet til filmen og aktiviteter som omfatter de etiske, sosiale og juridiske sidene ved kjemi og lenker til flere nettressurser om kjemi og noen av kjemiens viktigste bruksområder knyttet til økonomi og forretningsliv, energi, mat, drivstoff, helse, transport, vann, petrokjemi og materialer.