Nettsted

Flommer.no

Flommer.no

 • Utgiver: Norges vassdrags- og energidirektorat og Norsk Skogmuseum
 • Nettsted: http://www.flommer.no/
 • Språk: Bokmål

Filmer, animasjoner, bildeserier og spennende oppgaver og artikler om noen av Norges elver. Nettstedet fokuserer på flom, natur og kultur.

Stoffet er beregnet for skoleelever fra 5. - 7. trinn, men aldersgrupper utover denne vil også ha glede av nettstedet. Nettstedet skal være et bidrag til prosjektarbeid og undervisning i skolen.

www.flommer.no er et samarbeid mellom Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Norsk Skogmuseum.

Forsiden til flommer.no

 

Læreplan i naturfag

 • Etter 7. årstrinn
  • Fenomener og stoffer
   • gjøre rede for bruken av noen energikilder før og nå, og innhente informasjon og statistikk fra ulike kilder for å beskrive og diskutere mulige konsekvenser av energibruken for miljøet lokalt og globalt
   • forklare begrepet klima, kjenne til noen årsaker til klimaendringer og undersøke og registrere konsekvenser av ekstremvær

Læreplan i samfunnsfag

 • Kompetansemål etter 4. årssteget
  • Geografi
   • beskrive landskapsformer og bruke geografiske nemningar i utforsking av landskapet nær skole og heim
   • fortelje om viktige landskap og landskapsformer i Noreg og nokre andre land
 • Kompetansemål etter 7. årssteget
  • Geografi
   • forklare samanhengar mellom naturressursar, næringar, busetnad og levevis
 • Kompetansemål etter 10. årssteget
  • Geografi
   • utforske, beskrive og forklare natur- og kulturlandskapet i lokalsamfunnet
   • undersøkje korleis menneske gjer seg nytte av naturgrunnlaget, andre ressursar og teknologi i Noreg og i andre land i verda og drøfte premissar for berekraftig utvikling