Nettsted

Kjemi på boks

Kjemi på boks

«Kjemi på boks» er en samling elevaktiviteter hvor alt elevene trenger er pakket sammen i en pose eller «på boks».

Det brukes så små mengder løsninger at de kan tømmes på et stykke tørkepapir som kan kastes som restavfall. Utstyret som brukes er stort sett engangsutstyr som kastes etter bruk (sorteres og resirkuleres).

Kjemi på boks, utstyr

Ved at det går med liten tid til "henting og rydding", kommer kjemien i fokus og aktivitetene blir en integrert del av gjennomgåelse av teoretisk stoff.