Nettsted

Synthesis Explorer

Synthesis Explorer

Synthesis Explorer kan være et nyttig verktøy når elevene jobber med syntesereaksjoner i organisk kjemi.

I denne nettressursen kan du velge et utgangsstoff og utforske hvordan det kan reagere til ulike produkter. Synthesis Explorer viser en rekke detaljer for reaksjonen: reaksjonsbetingelser, hvilke reagenser som er brukt, struktur og reaksjonstyper. I tillegg er det 1H- og 13C-NMR, IR og MS spektre tilgjengelige for mange av stoffene.