Dataprogram og apper

Dataprogram og app-er 2

Apper i naturfag

Det finnes mange apper som elever kan bruke til f.eks. å måle, utforske og innhente data. Her har vi samlet noen.

Dataprogram
Alle målgrupper
  • Alle målgrupper
  • Naturfag Barnetrinn
  • Naturfag ungdomstrinn
  • Naturfag vg 1
  • Biologi 1 og 2
  • Fysikk 1 og 2
  • Kjemi 1 og 2
  • Geofag X, 1 og 2
  • TOF X, 1 og 2
TRESLAG i Norge

Treslag i Norge (Android/Apple)