Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Passer for

 • vg1

Tidsbruk

 • 45 minutter

Spytt spalter stivelse

Dette forsøket viser at spytt inneholder enzymet amylase som spalter stivelse (amylose). De fleste eksisterende forsøk som viser at spytt spalter stivelse er omstendelige og grisete. Dette er en rask, enkel og tydelig test!

 1. Spalting av spytt Dypp filterpapiret i stivelsesløsningen og legg det i bunnen av en petriskål. Klem bort luftblærer under papiret.
 2. Fukt en bomullspinne med spytt og tegn med spytt en figur på filterpapiret. La spyttet virke i ca. 5 minutter.
 3. Hell fortynnet jodløsning i petriskålen slik at papiret blir dekket.
 4. Hva ser du? Skyll bort joden og lag en tegning av observasjonen.
 5. Forklar det som har skjedd. Hva skjer videre med karbohydratene i fordøyelseskanalen og hva brukes de til i kroppen?

Faglig forklaring

Stivelse er et polysakkarid hvor molekylene består av ca. 50–300 glukosemolekyler. Stivelsen spaltes til disakkaridet maltsukker (maltose) som består av to glukose. Glukose er et monosakkarid (C6H12O6). Stivelse gir blå farge med jod, mens maltose ikke reagerer med jod.

Kommentarer/praktiske tips

Stivelsesløsningen lages av 1/2 ts stivelse per liter vann. Rør ut potetmel i kaldt vann og kok opp under omrøring.

Jodløsningen fortynnes til lys gulfarge.

Forsøket kan også utføres ved å skrive med spytt på stivelsesholdig hvitt skrivepapir/kopipapir og fremkalle skriften i et bad med fortynnet jodløsning, men resultatet blir ikke så tydelig som ved framgangsmåten som er beskrevet over.

Metoden kan også brukes til å påvise amylase i spirende korn.

Materialer og utstyr

 • stivelsesløsning (potetmel + vann)
 • jodløsning
 • bomullspinne
 • rundt filterpapir (9 cm)
 • petriskål