Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid
Passer for
 • biologi 1

Dyrking av bregnegametofytt

Formålet med dette forsøket er å dyrke fram gametofytten fra sporene til en bregne, slik at denne kan studeres i mikroskop i sammenheng med livssykluser hos karsporeplanter.

 Fremgangsmåte ved tillaging av næringssubstrat
100 mL næringsmedium tilsettes 2 g agar. Løsningen kokes til all agaren er løst. Hell næringssubstratet i sterile petriskåler slik at det blir et lag på cirka 1 cm. Er laget for tynt vil det være fare for inntørking. Sett lokk på skålene.

Utsåing av sporer
Strutseving har egne sporebærende blad. Disse er brune og sitter inne mellom de grønne vegetative bladene. De sporebærende bladene kommer om høsten, men sporene spres ikke før vinteren eller våren etter. Botanisk avdeling, UiO, anbefaler at sporebærende blader samles inn om høsten og oppbevares i fryser til de skal brukes.

Legg et bregneblad med modne sporehus på et hvitt ark i noen timer. Fjern rester av sporehus og annet forurensende materiale fra arket. Ekstramaterialet kan være en unødvendig kilde til sopp- og bakterieinfeksjon på næringsmediet. Sporene kan deretter overføres fra arket til agaren i petriskålene med en fuktig pensel. De bør ikke plasseres for tett i petriskålene, ettersom de da kan hemme hverandres utvikling. Tilsett forsiktig litt vann slik at sporene flyter utover i næringsmediet. Petriskålene plasseres i vinduskarmen, men beskyttet for direkte sol. De bør heller ikke ha over romtemperatur.

 

Faglig forklaring

Strutseving er homospor. Det vil si at det bare dannes en type sporer. Disse sporene vokser opp til en gametofytt som danner både arkegonier (egg-gjemme) og antheridier (sædgjemme). Sporehusene er fine å se på i lupe eller mikroskop med liten forstørrelse. Er vi heldige kan vi se at sporehusene åpner seg og kaster sporene når de utsettes for varmen fra lupa.

Ved dyrking er det i tillegg til lystigangen to problemer som kan dukke opp. For det første er det fare for uttørking. Dessuten kan det bli problemer med sopp- og baketrievekst i skålene.

Litteratur:

Gunvor Knaben, Blyttia nr 6. 1948

Kommentarer/praktiske tips

Sporene er brune og med rynket hud. De spirer i løpet av et døgn. Hudlaget sprekker og det kommer grønt cellemateriale til syne. Cellene er fotosyntetiserende og videre utvikling krever lys. Det første cellestadiet er protonemastadiet, og det varierer noe i form etter lysmengde. Ved passe lysmengde vil det kun dannes noen få celler i protonemastadiet før det dannes en celleplate som er starten på forkimen (gametofytten). Ved dårligere lystilpasning vil protonemastadiet bestå av en lenger trådformet cellerekke.

 • Sporehus med sporer
 • sporehus bregne åpent
 • Spore som spirer
 • Liten gametofytt fra bregne
 • Gametofytt fra bregne

Materialer og utstyr

 • petriskåler
 • bregne – gjerne strutseving (Matteuccia struthiopteris)
 • næringsmedium

Kjemikalier – til 1L næringsmedium

 • 1,0 g KH2PO4
 • 1,0 g NH4NO3
 • 0,3 g MgSO4
 • 0,1 g CaCl2
 • 0,1 g NaCl
 • 0,01 g FeCl3

Er del av