Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid
Passer for
 • barnetrinn 3-4
 • barnetrinn 5-7

Is som smelter

Hensikten med denne aktiviteten er å observere is i vann for å se hvordan et isfjell påvirker temperaturen og bevegelsene i vannet.

Nesten 99 % av Antarktis er dekket av et tykt islag. Isen i Antarktis utgjør ca. 91 % av den totale ismengden i verden, og omtrent 86 % av alt ferskvannet på jorda finnes i denne isen. Dersom all isen her skulle smelte, ville havnivået stige med mer enn 60 meter!

Isens tykkelse varierer, på det tykkeste er islaget nesten 5 km. Det går an å se på denne isen som en kjempestor isbre. Isen i Antarktis beveger seg langsomt mot kysten. Markøren for sydpolpunktet må flyttes omtrent 10 meter hvert år på grunn av denne bevegelsen. Når isdekket beveger seg, blir det dannet bresprekker i isen. Der isen flyter ut over havet blir isbremmen dannet. Når isbremmen brekker av, faller isfjell på opptil 5000 km2 ut i havet. Omtrent 6/7 av et isfjell ligger under vannflaten, så det er ikke lett å forestille seg hvor store de faktisk kan være.

Det fins noen få isfrie områder i Antarktis. Noen fjelltopper, nunataker er høye nok til å stikke opp gjennom islaget. Andre isfrie områder finner vi der isen har trukket seg tilbake og der det faller lite nedbør. Rundt kontinentet er havet dekket av sjøis. Om vinteren dekker sjøisen et område som er over dobbelt så stort som selve kontinentet.

 Framgangsmåte for elever:

 1. Jobb sammen to og to.
 2. Legg en litt stor, farget isbit i et plastbeger som er fylt med kaldt saltvann. Lag en tegning av isen som viser hvordan isbiten ligger i forhold til vannflaten.
 3. Omtrent hvor mye av isen ligger under vannflaten?
 4. Beskriv hvordan isen beveger seg når den smelter.
 5. Hvordan beveger det kalde smeltevannet fra isbiten seg?
 6. Mål temperaturen i vannet nær overflaten og i bunnen av glasset. Er det samme temperatur begge steder? Hvorfor eller hvorfor ikke?
 7. Lag en tegning som viser vannlinjen og hvordan isbiten ser ut når halvparten av den har smeltet. Hvordan ligger isbiten i forhold til vannlinjen?
 8. Hvordan ser den andre tegningen din ut i forhold til den første tegningen?

 

Standard banner

Faglig forklaring

Is som ligger i saltvann flyter med ca 1/7 over vannflata, fordi is har mindre massetetthet enn vann. Det vil si at for eksempel 10 g is har større volum enn 10 g vann. Når isbiten smelter, avtar volumet og det avtar akkurat så mye som volumet som lå over vannflata. Vannivået vil derfor ikke forandre seg når isbiten smelter.

Det kalde vannet vil synke ned i glasset. Vann har størst tetthet når temperaturen er 4 °C, så vann med denne temperaturen vil synke. Vann med annen temperatur vil stige.

Salt fryser ikke inn i isen, så isbitene inneholder ferskvann.

Kommentarer/praktiske tips

35 g bordsalt løst i 1 liter vann gir saltvannsløsning til forsøket.

Fargede isbiter/isklumper gjør det lettere å se hvordan smeltevannet fra isen beveger seg i vannglasset.

Materialer og utstyr

 • gjennomsiktig plastbeger (helst med loddrette sider)
 • saltvann
 • isbiter i ulike størrelser, farget med konditorfarge
 • termometer