Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid
Passer for
  • barnetrinn 3-4
  • barnetrinn 5-7
Tidsbruk
  • 2 timer

I fotsporene til en polfarer i Antarktis

Hensikten med denne aktiviteten er å finne informasjon om utfordringene, oppdagelsene, seirene og nederlagene til polfarere i Antarktis.

Første mann til sydpolpunktet var nordmannen Roald Amundsen. Det var i 1911. Antarktis er kanskje det mest utilgjengelige og ugjestmilde området på jorda. I et klima hvor det er vanlig med temperaturer ned mot -70 oC, og vinder med en fart på opptil 320 km/t regnes det fremdeles som en stor bragd å gå på ski til Sydpolen. På denne lista er noen utforskere og sydpolsfarere nevnt. Det finnes selvfølgelig mange flere!

Framgangsmåte for elever:
Jobb i grupper, og hver gruppe velger en polfarer og finn informasjon om denne. I lista nedenfor er det navnene på noen polfarere som har vært i Antarktis. Det finnes selvfølgelig flere! Elevene kan sammenligne polfareren de har valgt med polfarerene andre grupper.

Aktuelle polfarere kan være

    1911    Roald Amundsen (norsk)
    1912    Robert Scott (britisk)
    1913    Douglas Mawson (australsk)
    1916    Ernest Shackleton (britisk)
    1929    Richard Byrd (amerikansk)
    1935    Lincoln Ellesworth (amerikansk)
    1958    Sir Edmund Hillary (newzealender)
    1972    David Lewis (britisk/newzealender)
    1990    Will Steger (amerikansk) og Jean-Louis Etienne (fransk)
    1993    Erling Kagge (norsk)
    1994    Liv Arnesen (norsk)
    1994    Cato Zahl Pedersen (norsk)

 

Standard banner


Materialer og utstyr

  • Liste med navnene til noen aktuelle polfarere
  • Tilgang til oppslagsverk og Internett
  • Elevarket ”I fotsporene til …”

Nettressurser

(npolar.no)
(south-pole.com)
(engelsk)