Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid
Passer for
 • barnetrinn 3-4
 • barnetrinn 5-7
Tidsbruk
 • Forsøket kan startes i løpet av en time og så følges over måneder og år.

Kompostering i brusflaske

Vi studerer hvordan ulike typer organisk avfall blir nedbrutt over tid.

Eksempel på oppsett for kompostering i flaske. Eksempel på oppsett for kompostering i flaske.

 

 1. Hvis det er en etikett på flasken, legger dere den i vann slik at etiketten løsner.
 2. Del flasken i to med brødkniven ca. 1 cm nedenfor der hvor flasken begynner å skråne innover.
 3. Fyll bunnen med organisk avfall. Det kan være husholdningsavfall eller planterester du finner utendørs.
 4. Sett på sammen de to flaskedelene igjen ved hjelp av tape slik at det blir tett. Skru av korken (eller hvis det begynner å lukte veldig, ta på korken og åpne for lufting regelmessig).
 5. Følg med på hva som skjer de neste månedene.
  Ta gjerne bilder underveis i tillegg til å notere ned det dere observerer.

Eksperimentet kan varieres på mange ulike måter. Her er noen mulige problemstillinger dere kan undersøke:

 • Går nedbrytningen saktere hvis dere skrur på toppen og lar være å lufte slik at det ikke kommer ny luft til?
 • Hvordan vil meitemark påvirke nedbrytningen?
 • Brytes én type organisk avfall ned raskere enn andre typer?

Aktiviteten kan fint kombineres med kompostering i skolehage.

Faglig forklaring

Alt som lever i naturen er avhengig av hverandre. Å forske på hvordan alt henger sammen kalles økologi. Økologer kaller planter og alger for produsenter fordi de utfører fotosyntesen. Oss mennesker og mange andre dyr kaller de for konsumenter fordi vi bruke energien plantene og algene har fanget. Men det finnes også en tredje gruppe. De kalles nedbrytere fordi de lever av døde organismer. Energien i det som er dødt, blir altså også brukt. De er slike nedbrytere som bryter ned avfallet i flasken.

Materialer og utstyr

 • tom 1,5 liters brusflaske med kork, 1
 • planteavfall
 • brødkniv, 1
 • skjærefjøl, 1
 • tape, 1 rull
 • kamera dersom dere har det.