Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid
Hvor
  • Ute
Passer for
  • barnetrinn 3-4

Å finne høyden på et tre

Det fins flere metoder til å måle høyden på trær. Her er to forslag. Kan du finne andre måter?

 

Metode for å måle høyde på et tre. Illustrasjon: Morten Solheim Metode for å måle høyde på et tre. Illustrasjon: Morten Solheim

  1. Gå et stykke unna treet du skal måle. Hold opp en liten pinne som akkurat dekker treet når du sikter på det.
  2. Vri pinnen 90º slik at det ser ut som den ligger i flukt med bakken rett ut til siden for treet. Be en elev gå fra treet og rett ut til siden i samme retning som du har vippet pinnen. Eleven skal stoppe når du ser han/henne ved enden av pinnen.
  3. Mål avstanden fra treet til eleven. Avstanden fra eleven til treet er like lang som høyden på treet.

 

Metode for å måle høyde på et tre. Illustrasjon: Morten Solheim Metode for å måle høyde på et tre. Illustrasjon: Morten Solheim

  1. Stå noen meter fra treet og hold en pinne i hånden. Sikt mot en elev som står ved treet. Pinnen skal dekke høyden til eleven.
  2. Så sikter du inn hvor mange ganger pinnen går på høyden av treet. Dette antallet ganger du med høyden til eleven. Hvis eleven er 1 meter høy og pinnen går 4 ganger på høyden av treet, er treet 4 meter.

Kommentarer/praktiske tips

Det er viktig å kunne bruke øyemål, og å kunne vurdere resultater man regner seg fram til. Dette egner seg som et tverrfaglig opplegg med matematikk.

Materialer og utstyr

  • pinne
  • metermål