Forsøk og praktisk arbeid

Hvor

 • Inne
 • Ute

Passer for

 • barnetrinn 3-4
 • barnetrinn 5-7

Å forske på blader

Studer blader, finn kjennetegn og klassifiser dem.

 1. Studer blader fra ulike trær. Se på over- og underside, nerver, form, sammenligne former på eget blad sammenlignet med blad fra andre trær. Hvilken funksjon har nervene i bladet?
 2. Finn kjennetegn, likheter og forskjeller. Hvilke blader ligner på hverandre og hva ligner de på? Finn assosiasjoner.
 3. Hvordan kan dere klassifisere eller ordne bladene? Undersøk for eksempel høyde, bredde, flateinnhold, farge, form eller tykkelse. Hvordan kjennes det ut når dere tar på bladene?
 4. Bruk bladene og lag dekorative bilder: Du kan presse bladene mellom aviser med en tung bok på toppen. Du trenger ikke å skifte papir, men bladene bør ligge i press et par uker. Deretter kan du montere bladene på ark. Klipp gjerne ut rammer i en annen farge og lag utstilling. Alternativt kan du male på blader og lage avtrykk.

 

Avtrykk av blad Avtrykk av blad

 

Kommentarer/praktiske tips

Bladene har forskjellige former og fasonger – og vi beskriver dem som for eksempel runde, med tagger, fjærnervete eller håndnervete, koplete, brede, smale, med hår på stilken, blanke eller matte, grønne, lys grønne, gråaktige over eller under og så videre. Studering av bladformer egner seg også til samarbeid med forming og/eller matematikk.

Det er ikke nødvendig å lære alle begrepene med en gang. Men det vil oppstå behov for begreper når bladene skal beskrives og kanskje sorteres eller brukes i et bilde. Oversikt over slike begreper finnes i de fleste floraer.

Læreplan i naturfag

 • Etter 4. årstrinn
  • Forskerspiren
   • bruke naturfaglige begreper til å beskrive og presentere egne observasjoner, foreslå og samtale om mulige forklaringer på det man har observert
   • bruke måleinstrumenter, systematisere data, vurdere om resultatene er rimelige, og presentere dem med eller uten digitale hjelpemidler
  • Mangfold i naturen
   • observere, registrere og beskrive endringene som skjer med et tre eller en annen flerårig plante over tid
 • Etter 7. årstrinn
  • Mangfold i naturen
   • beskrive kjennetegn på noen plante-, sopp- og dyrearter og ordne dem systematisk

Materialer og utstyr

 • luper
 • kontaktpapir
 • aviser eller lignede til å presse blader
 • saks
 • tape
 • lim
 • tegne- og skrivesaker