Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid
Passer for
 • barnetrinn 5-7
 • ungdomstrinn 8-10

Måling av døgnvariasjon med Økolog

Dere skal bruke datalogger til å foreta målinger av lysnivå, temperatur, fuktighet og trykk gjennom et døgn.

Det finnes ulike loggesystemer. I dette forsøket har vi brukt dataloggeren Økolog XL til å foreta målingene og programmet Økolab til å behandle dataene. En fordel med datalogging er at man kan få målinger gjennom et helt døgn.

Forberedelse

Velg dere et sted der dere vil ta målingene (kanskje i vinduskarmen?). Prøv å skrive ned noen hypoteser for hva dere tror vil skje med lysnivå, temperatur, fuktighet og trykk gjennom døgnet. Når er det høyest temperatur og lavest temperatur i løpet av døgnet på det stedet dere har valgt? Når er det høyest fuktighet og lavest fuktighet på døgnet? Hva tror dere vil være forskjellig med hensyn på temperatur, fuktighet og lysnivå på et regnfullt døgn og et solfylt døgn?

 

Datalogger i et vindu

Gjennomføring

Hvis dere skal ha loggeren et sted der den blir utsatt for direkte sollys, gjør først følgende:

Slå på loggerboksen og hold inne både ”stopp”- og ”gå”-knappen i 3 sekunder. Da vil det stå ”Built-in Light” på displayet. Trykk på ”gå” for å bekrefte. Bruk scrolleknappen til å gå nedover til ”Select range 0-100klx”, og trykk ”gå” for å bekrefte dette valget. Da tåler loggeren store lysstyrker.

 1. Skjermbilde fra programmet ØkoLab  Tips: Dere kan se skalaen pKoble loggeren til datamaskinen gjennom serieporten og åpne programmet ØkoLab.
 2. La sensorene for temperatur, lys, fuktighet og trykk være ”krysset av” (dvs. at de har fargede punkter i sensor-ruta nederst til høyre på skjermen).
 3. Sett ”rate” til hvert 5. minutt og ”recording time” til 1 dag.
 4. Klikk på ikonet for ”send oppsett” i menylinjen øverst på skjermen. Displayet på loggerboksen sier da: ”Remote logging waiting for Go”.
 5. Koble loggerboksen fra datamaskinen og plassér den på det valgte målestedet.
 6. Trykk på ”gå”, og målingene starter.
 7. Dagen etter: Koble loggeren til datamaskinen og åpne programmet Økolab.
 8. Last opp dataene ved å klikke på ikonet for dette på menylinjen øverst. Det kommer 4 grafer opp på skjermen.

Tips: Dere kan se skalaen på y-aksen for den måleserien dere er interessert i ved å dobbeltklikke på et datapunkt på den aktuelle grafen. Dere kan endre skalaen på y-aksen for hver måleserie under fanen ”Graph -> ”Properties”. 

Skriv svar på følgende spørsmål i Word eller skriveverktøyet i Økolab:

 • Hva er høyeste temperatur som ble målt? Ved hvilket tidspunkt ble denne temperaturen målt?
 • Hva er laveste temperatur som ble målt? Ved hvilket tidspunkt ble denne temperaturen målt?
 • Hva er høyeste fuktighet som ble målt? Ved hvilket tidspunkt var dette?
 • Hva er laveste fuktighet som ble målt? Ved hvilket tidspunkt var dette?
 • Hvor lenge var det dag? Hvor lenge var det natt? Kan du si noe om værforholdene om dagen ut fra kurven for lysstyrke?
 • Hvordan forandret trykket seg i løpet av døgnet?
 • Beskriv i grove trekk målingene over de 24 timene.
 • Kan dere se sammenheng mellom noen av de fire grafene?
 • Hvordan stemte hypotesene dere hadde laget på forhånd?

Kommentarer/praktiske tips

Hvis dere har tid, kan dere gjennomføre målingene for et regnfullt døgn og et solfylt døgn. Pass da på å gjennomføre målingene så likt som mulig: start loggeren på samme tid av døgnet, og plassér måleren på samme plass. Hvilke ulikheter finner dere i lysnivå, temperatur og fuktighet?

Graf som viser lysnivå, temperatur, fuktighet og trykk gjennom et døgn.

Dette er en graf som ble tatt opp i oktober, i en sydvendt vinduskarm på Blindern i Oslo. Det var mørkt fra ca. kl. 17 til ca. kl. 08. Temperaturen steg noe overraskende omkring midnatt. Vi tror dette skyldtes at radiatoren under vinduskarmen koblet seg inn (den er termostatstyrt).

Materialer og utstyr

 • Økolog XL
 • Økolab (installasjons-CD følger med dataloggeren)
 • vindu