Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid
Hvor
  • Inne
  • Ute
Passer for
  • barnetrinn 1-2

Trenger kvister vann?

Sammenlign hvordan kvister med ulikt antall blad suger til seg vann.

  1. Fyll tre like flasker med like mye vann.
  2. Ta en kvist med mange blader og en med lite blader i hvert sin flaske. Den siste flasken skal stå uten kvist.
  3. Legg et lag med olje oppå vannet. Oljelaget kan være omtrent 1 cm.
  4. Sett flaskene lyst og følg med på hva som skjer i en uke.

 

Elever som leser oppskriften Kvisten settes i en flaske

 

Faglig forklaring

Oljen virker som et lokk på vannet slik at det ikke kan fordampe. Bare kvisten kan fjerne vann fra flaskene ved å suge det til seg. Kvisten trenger vann for å spire og jo mer blad jo mer vann trenger den.

Kommentarer/praktiske tips

Dette forsøket egner seg god som utgangspunkt for diskusjon om betydning av variabler. I dette forsøket er variablene vann og kvister. For å kunne sammenligne vannopptak er det viktig at det bare er kvistene sitt bladantall som varierer.

Framgangsmåten i dette forsøket er enkelt. Derfor kan du gi elevene den som trening i å følge en oppskrift.

Materialer og utstyr

Til hver elevgruppe:

  • 3 flasker
  • 2 løvkvister som er sprunget ut
  • matolje