Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Passer for

  • barnetrinn 5-7
  • ungdomstrinn 8-10

Skriv en artikkel om et rusmiddel

Skriv en artikkel om et rusmiddel på elevavis.no eller tilsvarende verktøy. Du kan selv velge hvilken type rusmiddel du vil skrive om. Artikkelen bør ta utgangspunkt i en problemstilling knyttet til rusmidlet du har valgt.

Jenter som jobber med PC

Tips til innhold i artikkel

  • Hva slags helseskader kan oppstå på grunn av rusmidlet?
  • Hva slags samfunnsproblemer kan oppstå i forbindelse med rusmidlet?
  • Hvordan kan du og hvordan kan samfunnet forebygge helseskader knyttet til rusmidlet?
  • Oppgi kilder som du bruker.

I tilknytning til artikkelen skal du opprette en diskusjon og lage en enkel spørreundersøkelse.

Etter at du er ferdig med å skrive din egen artikkel, skal du lese en annen elevs artikkel og delta i diskusjonen knyttet til denne.

Nettressurser

(skoleaviser.no)
Enkelt publiseringsprogram som har en årsavgift.