Forsøk og praktisk arbeid

Passer for

 • barnetrinn 5-7
 • ungdomstrinn 8-10

Skriv en artikkel om et rusmiddel

Skriv en artikkel om et rusmiddel på elevavis.no eller tilsvarende verktøy. Du kan selv velge hvilken type rusmiddel du vil skrive om. Artikkelen bør ta utgangspunkt i en problemstilling knyttet til rusmidlet du har valgt.

Jenter som jobber med PC

Tips til innhold i artikkel

 • Hva slags helseskader kan oppstå på grunn av rusmidlet?
 • Hva slags samfunnsproblemer kan oppstå i forbindelse med rusmidlet?
 • Hvordan kan du og hvordan kan samfunnet forebygge helseskader knyttet til rusmidlet?
 • Oppgi kilder som du bruker.

I tilknytning til artikkelen skal du opprette en diskusjon og lage en enkel spørreundersøkelse.

Etter at du er ferdig med å skrive din egen artikkel, skal du lese en annen elevs artikkel og delta i diskusjonen knyttet til denne.

Læreplan i naturfag

 • Etter 7. årstrinn
  • Forskerspiren
   • bruke digitale hjelpemidler til å registrere, bearbeide og publisere data fra eksperimentelt arbeid og feltarbeid
  • Kropp og helse
   • samle informasjon og tallmateriale og diskutere helseskader som kan oppstå ved bruk av ulike rusmidler
 • Etter 10. årstrinn
  • Forskerspiren
   • forklare betydningen av å se etter sammenhenger mellom årsak og virkning og forklare hvorfor argumentering, uenighet og publisering er viktig i naturvitenskapen
  • Kropp og helse
   • forklare hvordan egen livsstil kan påvirke helsen, herunder slanking og spiseforstyrrelser, sammenligne informasjon fra ulike kilder, og diskutere hvordan helseskader kan forebygges

Nettressurser

(skoleaviser.no)
Enkelt publiseringsprogram som har en årsavgift.